Gençlik, geleceğimizin ihya ve inşasının temelidir. Ahlâk ise, iyi ve güzel bir hayatın teşekkülünü tesis ve temin eden inançlar bütünüdür. Gençlik ve ahlâk kavramları; edebiyattan tarihe, sosyolojiden psikolojiye, ilahiyattan eğitime kadar pek çok bilim dalını yakından ilgilendirmektedir. Bu bağlamda; Sinop Üniversitesi olarak, 6-7-8 Ekim 2016 tarihlerinde “Gençlik ve Ahlâk” konulu bir sempozyum tertip etmeyi planlamaktayız. Sempozyumun amacı; çeşitli konu başlıkları çerçevesinde gençlik ve ahlâk kavramlarının alanlarında uzman bilim insanları tarafından akademik bir ortamda tartışılması, çeşitli fikirlerin, tespit ve önerilerin ortaya konulmasıdır. Sempozyumda sunulan tebliğler, üniversitemiz tarafından ayrıca Gençlik ve Ahlâk Kitabı olarak basılacaktır. “Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu”na katkı ve katılımlarınızdan mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.