Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan "Uluslararası Gençlik ve Ahlâk Sempozyumu"na bildiri tam metinleri 30 Eylül 2016 tarihine kadar  gönderilebilir.

Bildiri metinlerinin yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir yerin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir. 

Bildiride Türkçe-İngilizce özet ve anahtar kelimeler-keywords bulunmalıdır.

Bildiri, word dosyası olarak hazırlanmalıdır. (Tam metin 15 sayfayı geçmemelidir.)

Bildiride sayfa düzeni şu şekilde olmalıdır:

Metin boyutu Dipnot boyutu Paragraf aralığı Paragraf girinti  Üst kenar boşluğu Alt kenar boşluğu Sağ /Sol kenar boşluğu Özet ve Kaynakça Puntosu Satır aralığı Satır aralığı metin aralığı
11 punto 9 punto 6 nk 1.25 cm 3 cm 3 cm 3 cm 10 punto Tek Tek 1,5

 

KAYNAK GÖSTERME

Sempozyuma sunulacak tebliğlerin aşağıdaki kaynak gösterme sistemine uygun olması gerekmektedir. Referans sistemi olarak APA 6 kullanılmakla birlikte, isteyenler tebliğ metninde dipnot yöntemini de kullanabilir. Ancak atıf yapılan kaynakların kaynakçadaki sıralanışı yine APA 6 esaslarına göre olmalıdır.   

Kitaplarda:

Metin içinde: (Kabaklı, 2008: 27)

Kitabın kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

KABAKLI, Ahmet (2008). Mehmed Âkif, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.

 

Makalelerde: 

Metin içinde: (Şişman, 2008: 27)

Makalenin kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

ŞİŞMAN, Bekir (2015).  "Günümüz Âşıklarında Rüya ve Bâde Motifi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 8, S. 41, s. 317-323.

 

Tezlerde:

Metin içinde: (Başer, 2015: 66)

Kaynakçada yazımı şu şekilde olmalıdır:

BAŞER, Lütfü Kerem (2015). Altay Destanlarında Mitolojik Unsurlar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

 

(Eğer, dipnot kullanılarak bir yayına atıf yapılması gerekiyorsa dipnotta şu şekilde belirtilmelidir:

Ahmet Kabaklı (1973). Mehmed Âkif, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları.    

Kullanılan bütün kaynaklar bildirinin sonunda "KAYNAKÇA" adı altında verilmelidir.