SEMPOZYUMU TAKVİMİ

Özet Gönderimi İçin Son Tarih 15 Temmuz 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 11 Ağustos 2016
Bildiri Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih 30 Eylül 2016
Sempozyum Tarihi 6-7-8 Ekim 2016
Bildiri Kitabının Basımı ve Katılımcılara Gönderilmesi Aralık 2016